Dokument kao nacrt i primljeni avans

Sada je omogućeno da izlazni dokumenti (Račun i otpremnica, Račun itd) mogu biti snimljenikao nacrt. Takav dokument se snima u bazu podataka ali nema pripadajuća automatska knjiženja. Dokumenti koji su snimljeni kao nacrt na listi dokumenata nemaju zbir i označeni su...

ELEKTRONSKI RAČUNI

Prvi korak koji je neophodan za početak slanja elektronskih računa je registracija na portalu E fakture. Nakon registracije biće vam dostupan ključ za autentifikaciju, koji je potrebno unetu u generalne parametre AGW-a, kao na slici: Na portalu e Fakture je potrebno...

Prenos fiskalnog računa u eFakture (SEF)

Pošto trenutno nisu povezani sistemi eFiskalizacije i eFakture (tekućeprelazno rešenje sa refundacijom i ponovnog unosa u SEF kod korisnikajavnih sredstava), zahteva dosta manuelnog unosa. Da bi koliko – tolikoolakšali rad omogućili smo prenos fiskalnih računa i...

Import u AGW uz pomoć linka fiskalnog računa (SUF)

Povezivanje SUF i SEF tj. fiskalnih računa i eFaktura još nije realizovano. Prema našim informacija posao integracije ta dva servisa biće prebačen na proizvođače ESIR-a i/ili LPRF-a. Za sada nema ni indicija koji su rokovi. Kada (ako i ikada) bude realizovano pitanje...

AGW Notifikacijski servis

Šta predstavlja notifikacijski servis? Notifikacijski servis predstavlja posebnu vrstu internet servisa koji omogućava komunikaciju između dve aplikacije na automatizovan način u realnom vremenu. Kako bi takva komunikacija mogla da se odvija potrebno je da...