AGW Poslovni programi

Programi za računovodstvo ili knjigovodstveni program AGW prdestvavlja komplentno poslovno integrisano rešenje za Vaše preduzeće.

Cloud rešenja

AGW prati poslovne trendove i u mogućnosti smo da našim korisnicima ponudimo kompletno poslovno rešenje s CLOUD infrastrukturom.

Posebne pogodnosti za računovodstvene agencije

Potpisivanjem ugovora o korišćenju softvera u trajanju od 2 godine za Vašu agenciju  možete obezbediti:
Korišćenje celokupnog softvera na odabranom broju računara (bez skrivenih troškova) – praćenje svih finansijskih promena sa obračunom zarada i potrebnim obrazcima, robno knjigovodstvo, proizvodnja, obračun zarada sa potrebnim obrazcima,evidencija osnovnih sredstvara sa obračunom amortizacije)
Korisnički servis (telefonski, remote konekcija, mailom)
Besplatna obuka u našim prostorijama i dostupnost novih verzija.

Veleprodaja

Aplikacija koja prati promene u preduzeću vezane za promet robe na veliko. Program je automatizovan u pogledu praćenja i evidencije robe. Aplikacija Veleprodaje povezana je sa aplikacijom finansijskog, te nije potrebno raditi dupli unos podataka. U ovoj aplikaciji omogućeno je stalno praćenje i kontrolisanje stanja robe na lageru.

Maloprodaja

Namenjena je za vođenje poslovanja preduzeća koji imaju jedan ili više maloprodajnih objekata. Prati promene u maloprodajnim objektima i pokriva jedan poslovni proces od nabavke robe do njene prodaje, preko povezanosti sa POS – om.

Finansije

Koncentrator svih promena koje se dešavaju u poslovanju. U njemu se automatski knjiže nalozi iz ostalih aplikacija (veleprodaje, maloprodaje, proizvodnje, osnovnih sredstava i obračuna zarada).

Proizvodnja

Namenjena je za praćenje kompletnog procesa proizvodnje, od nabavke repromaterijala, njegovog trebovanja preko izrade gotovog proizvoda i plasiranjem istog dirketno iz proizvodnje ili putem maloprodaje ili veleprodajae. U ovoj aplikaciji su sadržani svi potrebni elementi organizovanja proizvodnje.

Obračun zarada

Namenjen je za obračun ličnih dohodaka i ne postoje ograničenja kod unosa broja radnika. Program je prilagođen najnovijim propisima vezano za obračun zarada i stalno se usklađuje. U ovoj aplikaciji se nalazi i kadrovska evidencija radnika.

Osnovna sredstva

Namenjen je vođenju evidencije osnovnih sredstava . Prevashodno je namenjen firmama koje imaju potrebu da svoja osnovna sredstva vode tj. evidentiraju radi što boljeg poslovanja. Ova aplikacija omogućava da nakon kupovine osnovnog sredstva, sa nabavnom vrednošću i dodelom inventarskog broja, fabričkog broja, kao i amortizacione grupe, izvršite amortizaciju, otpis (prodaju kroz fakturisanje) osnovnog sredstva..

Konsignacija

Omogućava detaljnu evidenciju:

  • Otpremanje robe na konsignacionom magagacinu
  • Vodjenje evidencije o stanju zaliha za svaki konsignacioni magacin
  • Izdavanje konsignacionog računa na osnovu odjave konsignatera
  • Izvešataj konsignacije odnosi se na komision u VP.
  • izveštavanje o odjavi robe, kompletan izveštaj, sa nabavnim cenama, po setovima, potvrđene fakture, liste artikala u setu

POS

Program AGW POS predstavlja front office aplikaciju koja vrši i evidentira promet dobara i usluga preko GALEB fiskalnog printera FP-550. Aplikacija je izradjena u najnovijim Microsoft alatima a podržava dve vrste baza podataka (DBF i MS SQL). Za razliku od većine softvera na tržištu, program AGW POS direktno komunicira sa fiskalnom printerom putem serijskog komunikacionog porta (COM port), izbegavajući probleme koji se javljaju u slučajevima kada se za komunikaciju sa fiskalnim printerom koristi neki od posredničkih (midware) softvera.

AGW Mobile

AGW mobile predstavlja  modul AGW –a, namenjen evidentiranju  protoka robe kroz magacin.Aplikacija se instalira na namenski prenosni ručni uređaj što omogućava mobilnost i autonomiju rada u svim uslovima.
Izabrali smo  namenski uređaj koji radi u ekstremnim uslovima niske ili visoke temperature.
HT680