VELEPRODAJA

Aplikacija koja prati promene u preduzeću vezane za promet robe na veliko. Program je automatizovan u pogledu praćenja i evidencije robe. Aplikacija Veleprodaje povezana je sa aplikacijom finansijskog, te nije potrebno raditi dupli unos podataka. U ovoj aplikaciji omogućeno je stalno praćenje i kontrolisanje stanja robe na lageru.

Raspodela zavisnih troškova

Aplikacija koja prati promene u preduzeću vezane za promet robe na veliko. Program je automatizovan u pogledu praćenja i evidencije robe. Aplikacija Veleprodaje povezana je sa aplikacijom finansijskog, te nije potrebno raditi dupli unos podataka. U ovoj aplikaciji omogućeno je stalno praćenje i kontrolisanje stanja robe na lageru. Program radi automatski nivelaciju ulaza i izlaza robe i to za količinu koju prodajete. Cene iz

Sastavnica i rastavnica robe

Izradom jednom dokumenta (npr.kalkulacija) program automatski ubacuje dati dokument u knjige (KEPU,KPR), na lager,  gde formira robnu karticu posebno za svaki artikal, kao i  u glavnu knjigu. U programu je moguć pojedinačan uvid kartica robe, dobavljača i kupaca, kao i valutna dugovanja.

Automatizacija

Program je automatizovan u pogledu praćenja i evidencije robe. Aplikacija Veleprodaje povezana je sa aplikacijom finansijskog, te nije potrebno raditi dupli unos podataka.

6

Nivelacije cena

 Program radi automatski nivelaciju ulaza i izlaza robe i to za količinu koju prodajete. Cene iz cenovnika možete formirati kao prodajne i program je može povući direktno u izlazne dokumente ukoliko to označite u opcijama.

b

KEPU KPR

Izradom jednom dokumenta (npr.kalkulacija) program automatski ubacuje dati dokument u knjige (KEPU,KPR), na lager,  gde formira robnu karticu posebno za svaki artikal, kao i  u glavnu knjigu.

Izveštavanje

U programu je moguć pojedinačan uvid kartica robe, dobavljača i kupaca, kao i valutna dugovanja.Kompletno izveštavanje
po različitim kriterijumima.

Ulaz robe

 • Izrada kalkulacija
  • Inostrani dobavljač
  • Domaći dobavljač
  • Definisanje zavisnih troškova
 • Knjižno odobrenje
 • Pripremne kalkulacije
 • Porudžbenice
 • Višak robe
 • Sastavnice na ulazu
 • Rastavnice na ulazu
 • Početno stanje

Izlaz robe

Računi

 • Račun i otpremnica
 • Otpremnica
 • Interna otpremnica
 • Račun usluga
 • Račun interni

Ponude

 • ponuda
  • predračun
  • pripremni račun
  • web predračuni
 • Manjak robe
 • Otpis
 • Povratnica kupac
 • Knjižno odobrenje

Lager u veleprodaji

 • automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata
 • Prikaz robe prema
  • robnoj kartici (RK)
  • stanje na magacinima
  • Zbirna kartica
  • Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)
 • Provera RK
 • Upozoravanje o neispravnim RK
 • Automatsko pozivanje dokumenata iz RK
 • Automatska korekcija RK
 • Ponovno knjiženje
 • Uvid u rezervisane količine

KEPU Knjiga

 • otpis
 • zaduženje
 • razduženje
 • upoređivanje sa finansijama

POPIS

 • automatsko generisanje popisnih listi prema :
  • Robnoj grupi
  • Šifri artikla
  • Poreskoj stopi
  • šifarniku
 • Priprema popisa – ispis popisnih listi
  • sa cenama
  • bez cena
  • sa PDV

Cenovnik

 • definisanje cenovnika po magacinima
 • prema grupi partnera
 • generisnje iz šifarnika

Preuzmite DEMO verziju programa

30 dana besplatnog testiranja aplikacije sa svim funkcijama