Osnovna sredstva

Namenjen je vođenju evidencije osnovnih sredstava . Prevashodno je namenjen firmama koje imaju potrebu da svoja osnovna sredstva vode tj. evidentiraju radi što boljeg poslovanja. Ova aplikacija omogućava da nakon kupovine osnovnog sredstva, sa nabavnom vrednošću i dodelom inventarskog broja, fabričkog broja, kao i amortizacione grupe, izvršite amortizaciju, otpis (prodaju kroz fakturisanje) osnovnog sredstva..U ovoj aplikaciji unete su sve amortizacione grupe. Što se tiče broja osnovnih sredstava ne postoje ograničenja.

Namenjen je vođenju evidencije osnovnih sredstava . Prevashodno je namenjen firmama koje imaju potrebu da svoja osnovna sredstva vode tj. evidentiraju radi što boljeg poslovanja. Ova aplikacija omogućava da nakon kupovine osnovnog sredstva, sa nabavnom vrednošću i dodelom inventarskog broja, fabričkog broja, kao i amortizacione grupe, izvršite amortizaciju, otpis (prodaju kroz fakturisanje) osnovnog sredstva..U ovoj aplikaciji unete su sve amortizacione grupe. Što se tiče broja osnovnih sredstava ne postoje ograničenja.

U ovoj aplikaciji postoji mogućnost izbora obračuna metoda amortizacije

  • Proporcionalna – Najčešće korišćena metoda, proporcionalno se primenjuje stopa amortizacije.
  • Degresivna aritmetička – Određuju se meseci trajanja osnovnog sredstva i primenjuje se degresivni obračun.
  • Degresivna geometrijska – Obračun je sličan kao kod proporcionalne ali je primenjuje degresivni obračun.
  • Funkcionalna – Koristi se amortizacija po učinku. (npr. automobil će biti amortizovan kompletno kada pređe 120.000 km.)

Sitan inventar je sastavni deo osnovnih sredstava. Sitan inventar za razliku od osnovnih sredstava se odmah u potpunosti otpiše, tj. po nabavci se kompletno knjiži kao trošak. Količinsko stanje sitnog inventara se evidentira samo putem popisa sitnog inventara. Takođe je povezano automatski sa finansijskim knjigovodstvom.

Preuzmite DEMO verziju programa

30 dana besplatnog testiranja aplikacije sa svim funkcijama