AGW ePOS

Savremena kasa u skladu
sa novom fiskalizacijom

Kompletno rešenje za Vašu maloprodaju

AGW ePOS je aplikacija za evidentiranje prometa dobara i usluga u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Može se koristiti L-PFR (lokalni procesor fiskalnih računa) bilo kog proizvođača. Dovoljno je da imate ispravan računar, operativni sistem Windows 10 ili noviji i bilo koji termalni štampač.

Omogućava vođenje kompletne evidencije o prometu, izdavanje računa sa identifikacijom kupca, jednostavno štampanje velikog broja izveštaja. Moguće je formiranje grupa operatera sa različitim privilegijama (ograničen pristup pojedinim delovima programa ili određenim funkcijama), radi veće sigurnosti podataka, kao i praćenje aktivnosti operatera.

Mogućnost štampanja računa na papiru različitih dimenzija: A4 format, širina papira 58 mm ili 80 mm.

Automatska sinhronizacija

AGW ePOS je aplikacija koja može raditi zasebno, jer je omogućen manuelan unos svih potrebnih podataka za rad, ili kao front office aplikacija knjigovodstveno-informacionog sistema AGW

Napredne opcije i funkcije za savremene maloprodaje

Agw ePos je moderna aplikaca koja ispunjava sve neophodne standrde savremenog ePoslovanja.

Fiskalni i Nefiskalni računi

U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, iz aplikacije  mogu se izdati dokumenti različite namene  predračuni, avansi, povrat PDV-a, račun za firmu

Popusti

Operateri imaju mogućnost da daju popust kupcu u toku samog kucanja računa, jednostavnim odabirom prethodno definisanih rabatnih kartica.

Barcode

Unošenje bar koda za artikle, znatno ubrzava pretragu ili unos većeg broja artikala i štedi vreme operaterima

Serijski brojevi

Agw ePos omogućava evidentiranje robe po serijskim brojevima

Štampa računa

Na bilo kom termalnom štampaču, širine papira 58 mm ili 80 mm, kao i na A4 formatu

Praćenje lagera

Ukoliko je  AGW ePOS povezan sa AGW-om  operateri imaju uvid u stanje robe na lageru

Izveštaji

nam daju informacije o prodaji, od statistike prema vrsti dokumenta, artiklima, vidovima plaćanja, do periodičnog izveštaja.

Sinhronizacija

Povezivanje aplikacije sa AGW-om omogućava redovno preuzimanje cenovnika, stanja robe kao i slanje podataka o prodaji radi knjiženja

Kompatibilan sa svim L-PFR

Aplikacija AGW ePOS je kompatibilna sa L-PFR svih sertifikovanih proizvođača, tako da korisnici mogu odabrati bilo koji

Korisničko uputstvo + Tehnički uslovi

 

AGW ePOS Setup:
Uputstvo za instalaciju i podešavanje

Povezivanje AGW ePOS aplikacije sa AGW maloprodajom

Import podataka o prometu sa portala PU (ESF)

AGW ePOS: Izdavanje računa pravnim licima

AGW ePOS: Izdavanje računa pravnim licima koje još nemamo u listi partnera

AGW ePOS: Izdavanje računa sa artiklima koje još nemamo u šifarniku

"Vreme je da maksimalno ubrzate svoje poslovanje i podignete produktivnost"

Code System

Preuzmite Agw ePOS i počnite odmah!