Finansije

Koncentrator svih promena koje se dešavaju u poslovanju. U njemu se automatski knjiže nalozi iz ostalih aplikacija (veleprodaje, maloprodaje, proizvodnje, osnovnih sredstava i obračuna zarada).

Generalne opcije:

Visok stepen automatizacije  je  jedna od odlika AGW-a, što znači da  prilikom formiranja  dokumenta (kalkulacije, otpremnice, računa itd…)  odmah  formira i  odgovarajuće kontirani  finansijski nalog.
Analizirajući   automatska knjiženja i knjiženja koja proističu  iz pravilne i redovne  evidencije:

  • Izvoda  (dinarskih I deviznih)  u svakom trenutku će nam biti na raspolaganju uvid u stanje  računa u svakoj banci pojedinačno i ukupno stanje novčanih sredstva preduzeća
  • Blagajne
  • Ulaznih faktura troškova (lakše praćenje omogućava  definicija  organizacionih jedinice ili   mesta troškova)
  • Avansa (postoje dva načina formiranja iz  izvoda ili manuenlno)

licima zaduženim za  vođenje finansijaskog sektora u preduzeću posao će biti u mnogome olakšan.

Moguća su dva načina knjiženja finansijski naloga

Ukoliko preduzeće ima veći broj operatera koji unose dokumenta   svi fin. nalozi se mogu knjižiti u odložene naloge, uz mogućnost da ih odgovorno lice (šef finansijske službe) proknjiži  u odgovarajućem trenutku.

Knjiženje direktno u glavnu knjigu.

Preuzmite DEMO verziju programa

30 dana besplatnog testiranja aplikacije sa svim funkcijama