Sada je omogućeno da izlazni dokumenti (Račun i otpremnica, Račun itd) mogu biti snimljeni
kao nacrt. Takav dokument se snima u bazu podataka ali nema pripadajuća automatska knjiženja.

Dokumenti koji su snimljeni kao nacrt na listi dokumenata nemaju zbir i označeni su crvenom bojom

Da bi se dokument proknjižio prilikom aktiviranja „zelene kvačice“, biće vam postavljeno pitanje kao
potvrda željene akcije.

Napomena: Pre knjiženja dokumenta proverite „datum i vreme obrade“

Primljeni avansi direktno iz dokumenta

Po našim informacijama, po poslednjim promenama zakonodavac zahteva da za svaku uplatu
koja je nastala pre izdavanja računa, mora biti izdata avansna eFaktura. Dodatna komplikacija je to
što i tu avansnu eFakturu vaš kupac mora da odobri pre vašeg slanja „konačne“ eFakture.

Da bi ubrzali proces izrada avansnih eFaktura, omogućili smo „prečicu“ u računima tj. kreiranje
novog primljenog avansa.

Napomena: Ovu opciju je moguće raditi i kada je dokument kao „nacrt“.
Primer iz prakse:
Kupac vam je naručio robu i dogovor je da mu vi robu isporučite tek nakon uplate. Unosite u
AGW-u „Račun i otpremnica“ sa naručenim artiklima i snimate kao nacrt. Kupac je uplatio u petak
popodne, dok ste uplatu evidentirali tek u ponedeljak. U nacrtu računa i otpremnice aktivirate opciju
„Novi primljeni avans”, unosite iznos, datum od petka i šaljete avansnu eFakturu na portal SEF. Takva
avansna faktura je povezana sa nacrtom. Isporuku robe vršite u utorak i tada unosite adekvatno
datum i vreme obrade i nacrt knjižite u AGW. Ako vam je kupac potvrdio avansne eFakture možete
uraditi i „konačnu“ eFakturu.

Otkazane, odbijene i stornirane eFakutre

Sa stanovišta računovodstva, otkazane, odbijene i stornirane eFakture nisu validne i kao takve
mogu se sada mogu ukloniti iz AGW-a.
Napomena: Brisanje dokumenata je logički složen proces, radi se u izuzetnim slučajevima.
Odgovornost na posledice akcija brisanja ili uklanjanja dokumenta je na samom operateru.

S poštovanjem
AGW korisnički servis