Sistem e-faktura (SEF)

Proces slanja faktura iz AGW-a prema sistemu e-Faktura funkcioniše već par meseci. Postojeći sistemsmo unapredili i sada je omogućena potpuna komunikacija sa sistemom e-Faktura. Novom verzijom je omogućeno:  Slanje izlaznih faktura (i do sada je bilo omogućeno) ...