Sistem e-faktura (SEF)

Proces slanja faktura iz AGW-a prema sistemu e-Faktura funkcioniše već par meseci. Postojeći sistemsmo unapredili i sada je omogućena potpuna komunikacija sa sistemom e-Faktura. Novom verzijom je omogućeno:  Slanje izlaznih faktura (i do sada je bilo omogućeno) ...

Dokument kao nacrt i primljeni avans

Sada je omogućeno da izlazni dokumenti (Račun i otpremnica, Račun itd) mogu biti snimljenikao nacrt. Takav dokument se snima u bazu podataka ali nema pripadajuća automatska knjiženja. Dokumenti koji su snimljeni kao nacrt na listi dokumenata nemaju zbir i označeni su...

ELEKTRONSKI RAČUNI

Prvi korak koji je neophodan za početak slanja elektronskih računa je registracija na portalu E fakture. Nakon registracije biće vam dostupan ključ za autentifikaciju, koji je potrebno unetu u generalne parametre AGW-a, kao na slici: Na portalu e Fakture je potrebno...

Prenos fiskalnog računa u eFakture (SEF)

Pošto trenutno nisu povezani sistemi eFiskalizacije i eFakture (tekućeprelazno rešenje sa refundacijom i ponovnog unosa u SEF kod korisnikajavnih sredstava), zahteva dosta manuelnog unosa. Da bi koliko – tolikoolakšali rad omogućili smo prenos fiskalnih računa i...