Važna napomena i odricanje od odgovornosti:U momentu pisanja ovog uputstva (Februar 2023), funkcionalnost AGW-a u smislu slanja EEO PDV je u skladu sa trenutnom funkcionalnošću portala eFaktura. Međutim, prema najavama Ministarstva Finansija, funkcionalnost će u hodu biti menjana u skladu sa novim uredbama, tumačenjima itd. Zato je potrebno da operater OBAVEZNO pregleda podatke i eventualno ih koriguje pre samog aktiviranja slanja EEO PDV ili da podatke unosi manuelno direktno na portal eFaktura. Takođe prema trenutnim uputstvima nije jasno da li se osnovica i/ili iznos obračunatog PDV-a umanjuje ako postoji povezana avansna uplata. Kako je napisano u tehničkom uputstvu (kako smo mi razumeli) ubacili smo da osnovica ne umanjuje dok iznos obračunatog PDV se umanjuje za iznos obračunatog PDV-a u povezanim avansim računima.

U programu AGW za sada je omogućeno samo slanje, dok korekciju ili storniranje radite direktno na portalu. Slanje EEO PDV omogućeno je iz sledećih dokumenata:

  • Račun, Račun i Otpremnica, Račun usluga
  • Povratnica Kupac
  • Knjižno odobrenje Kupac
  • Knjižno zaduženje Kupac
  • Avans primljen od kupca

Unesite sve neophodne podatke dokumenta (broj dokumenta, datum, kupac, sadržaj itd.) i kliknite na jezičak „eFaktura EEO PDV“

AGW će vam prikazati sva polja neophodna za slanje sa već pripremljenim vrednostima. U slučaju potrebe za korekcijom, operater je može izvršiti pre slanja na otključanim poljima.

Polje „Tip dokumenta“ je zaključano. U zavisnosti od dokumenta koji unosite u AGW-u, tip može biti: Faktura, Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje, Račun za Avans, Interni račun za promet stranih lica i Drugi interni račun.

U polju „Broj obračuna“ ponuđen je broj dokumenta ali ga, ako je to potrebno, možete izmeniti. Ovo polje mora imati jedinstvenu vrednost jer će vam u suprotnom portal prikazati grešku da broj obračuna već postoji.


Polje „Pravac dokumenta“ je zaključano i može prikazati vrednosti Ulazni ili Izlazni u skladu sa tipom dokumenta koji obrađujete.

Polje „Vremenski opseg“ je zaključano i prikazuje vrednosti Mesečni ili Kvartalni a u zavisnosti od vaših parametara gde je definisano da li ste mesečni ili kvartalni PDV obveznik.

U polje „Period“ ponuđen je mesec ili kvartal u kojem pripada dokument. U slučaju potrebe, operater ima mogućnost korekcije ovog podatka.

U polje „Broj povezanog dokumenta“ ponuđen je broj dokumenta koji obrađujete. Dakle, reč je o dokumentu na osnovu koga se vrši obračun. Kada je reč o prometu koji vrše strana lica koja nisu obveznici PDV (odnosno avans koji je plaćen ovo licu), ovo polje je obavezno.

Polje „Povezani avansni računi“ je zaključano i u njega je upisana lista avansnih računa koja je evidentirana u AGW-u.

Polje „Datum plaćanja“ nije obavezno polje ali ga je moguće uneti.

Polje „Datum prometa“ je zaključano polje i uneti podatak je datum dokumenta u AGW-u.

U polje „Osnovica PDV po stopi 20%“ unet je podatak osnovice ali je polje otključano tako da ga operater, ako smatra da je to potrebno, može promeniti.

U polje „Osnovica PDV po stopi 10%“ uneti je podatak osnovice ali je polje otključano tako da ga operater, ako smatra da je to potrebno, može promeniti.

U polje „Obračunati PDV“ uneti je podatak ukupnog PDV-a ali je polje otključano tako da ga operater, ako smatra da je to potrebno, može promeniti.

U polje „Ukupan iznos (osnovice)“ uneti je podatak ukupne osnovice na kojima se primenjuje obračun PDV ali je polje otključano tako da ga operater, ako smatra da je to potrebno, može promeniti.

U polje „Opis prometa po stopi 20%“ uneti je predloženi tekst ali je polje otključano tako da ga operater, ako smatra da je to potrebno, može promeniti.

U polje „Opis prometa po stopi 10%“ uneti je predloženi tekst ali je polje otključano tako da ga operater, ako smatra da je to potrebno, može promeniti.

U polje „Ukupan iznos naknade“ uneti je podatak ukupne oporezive vrednosti ali je polje otključano tako da ga operater, ako smatra da je to potrebno, može promeniti.

Nakon pregledanih unetih podataka, potrebno je aktivirati taster „Evidentiraj“ kako bi ste poslali pojedinačnu evidenciju PDV.