Pošto trenutno nisu povezani sistemi eFiskalizacije i eFakture (tekuće
prelazno rešenje sa refundacijom i ponovnog unosa u SEF kod korisnika
javnih sredstava), zahteva dosta manuelnog unosa. Da bi koliko – toliko
olakšali rad omogućili smo prenos fiskalnih računa i slanje kroz AGW na
portal eFakture.
Nakon refundacije fiskalnog računa (preko ESIR aplikacije) u AGW-u se
otvara novi „Račun“ ili „Račun i otpremnica“ i unosi se PFR broj računa
refundacije.


Sadržaj fiskalnog računa se prenosi i spremno je da unesete ostale podatke
koji su potrebni za sistem eFaktura (npr. broj ugovora, vrsta oslobođenja od
pdv, itd).


Napomena: Na jednom od webinar-a Minstarstva finansija izneta je
informacija da će sličan sistem biti primenjen i za fiskalne račune koji nisu
plaćeni gotovinom prema korisnicima eFaktura. Da li će to biti tako ili ne, za
sad nismo sigurni ali je ovom opcijom je to omogućeno.
S poštovanjem
AGW korisnički servis