+381 13 2106 777 office@code.rs

AGW Notifikacijski servis

Šta predstavlja notifikacijski servis? Notifikacijski servis predstavlja posebnu vrstu internet servisa koji omogućava komunikaciju između dve aplikacije na automatizovan način u realnom vremenu. Kako bi takva komunikacija mogla da se odvija potrebno je da...