Šta predstavlja notifikacijski servis?

Notifikacijski servis predstavlja posebnu vrstu internet servisa koji omogućava komunikaciju između dve aplikacije na automatizovan način u realnom vremenu. Kako bi takva komunikacija mogla da se odvija potrebno je da notifikacijski servis bude stalno dostupan. Internet aplikacija koja šalje notifikacije mora imati evidentirane internet adrese notifikacijskog servisa.

Kako funkcioniše AGW notifikacijski servis?

AGW notifikacijski servis postavljen je na AGW Cloud okruženju i zadužen je za prijem notifikacija sa servisa eFaktura za sve korisnike AGW Cloud-a. Kada se na servisu eFaktura dogodi neka promena (kreira dokument, primi dokument, promeni status ili neki drugi događaj), tada eFakture „obaveštavaju“ AGW notifikacijski servis da je došlo do promene. Informacija o promeni se zatim obrađuje u smislu prikupljanja dodatnih informacija i validacija sa portala eFaktura, i nakon toga upisuje u bazu korisnika.

Da li mogu da primam notifikacije ako nisam korisnik AGW Cloud-a?

Korisnik koji ne koristi AGW Cloud nije u mogućnosti da koristi notifikacijski servis iz tehničkih i bezbednosnih razloga. Notifikacijski servis je internet servis i za njegov rad potrebno je da bude stalno dostupan na internetu na javno dostupnim adresama (kao što i vaš intenet sajt mora da bude postavljen kod provajdera). Ujedno, potrebno je da komunikacija bude zaštićena SSL serifikatima dok server mora da se redovno ažurira i održava.
Ukoliko ne koristite AGW Cloud nemojte paničiti. Uvek možete postati korisnik AGW Cloud-a, a ukoliko to ipak ne želite i dalje postoji mogućnost prijema notifikacija ali to neće biti automatizovan proces već ćete to raditi iz AGW-a manuelno po zahtevu.

Kako da podesim AGW za rad sa eFakturama?

Podešavanje je potrebno izvršiti za svaku firmu pojedinačno. Ukoliko firma nije obavezna da koristi eFakture podešavanje nije potrebno.
Prvi korak je unos tačnih informacija o firmi u parametrima AGW-a. Neophodno je uneti podatke o nazivu firme, adresi, mestu, matičnom broju, PIB-u i tekućem računu u ispravnom formatu (bez naziva banke i sl.) Ukoliko je firma korisnik javnih sredstava neophodno je uneti i podatak JBKJS, u suprotnom podatak treba da ostane prazan.

Nakon unetih informacija o firmi potrebno je aktivirati jezičak „eFakture“.

Kako bismo omogućili da AGW prima i šalje podatke na eFakture potrebno je da imate pristup portalu eFaktura kako biste generisali i preuzeli informaciju o API ključu. Dakle ulogujte se na portal firme za koju vršite povezivanje sa AGW-om i u meniju „Podešavanja“ izaberite opciju „API menadžment“ kao što je prikazano na slici.


U opciji API menadžment proverite da li je API ključ (ključ za autentifikaciju) već generisan. U slučaju da je prazan kliknite na taster „Generiši“. Proverite i dali je opcija „API status“ postavljena na Aktivno.


Kopirajte ključ za autentifikaciju i kliknite na taster „Save“ na dnu stranice.

Vratite se u AGW i ključ nalepite u polje „API ključ“.

Zatim pritisnite taster „Proveri“ i ako su date informacije tačne dobićete potvrdu da je API ključ ispravan.

Ukoliko dobijete informaciju da ključ nije ispravan vratite se od početka i proverite ispravnost podataka o firmi, matičnom broju, PIB-u, tekućem računu i API ključu.

Kako da podesim AGW i portal eFaktura za prijem notifikacija?

Aktivirajte taster „Generiši parametre“ i program će u poljima „Adresa za primanje notifikacija o IZLAZNIM fakturama“ i „Adresa za primanje notifikacija o ULAZNIM fakturama“ generisati adrese.

IZLAZNIM fakturama“ i „Adresa za primanje notifikacija o ULAZNIM fakturama“ generisati adrese.

Nakon toga potrebno je da se vratite (ulogujete) na portal eFaktura za navedenu firmu i u opciji „Podešavanja“, „API menadžment“ unesete podatke o adresi za izlazne i ulazne fakture. Upotrebom tastera Kopiraj biće vam olakšan unos podatka na portal eFaktura.

Nakon unosa adresa obavezno aktivirajte taster „Save“ na portalu kako biste sačuvali podešavanja.