Povezivanje SUF i SEF tj. fiskalnih računa i eFaktura još nije realizovano. Prema našim informacija posao integracije ta dva servisa biće prebačen na proizvođače ESIR-a i/ili LPRF-a. Za sada nema ni indicija koji su rokovi. Kada (ako i ikada) bude realizovano pitanje je koji će podaci biti dostupni za import.

Radi povećanja produktivnosti, smanjenja mogućih grešaka kao i eliminisanje manuelnog unosa omogućili smo da u opciji ulaznih računa troškova vršite direktan import fiskalnih isečaka preko URL linka za proveru fiskalnog računa.

Kao što svi već znaju, QRcode na fiskalnom računi je URL link za proveru.

Postoje dva načina unosa URL linka i to kopiraj/nalepi (copy/paste) ili skeniranjem QRcode sa USB skenerom.

Napomena: Po našim analizama, preko 90% fiskalnih računa (nekadašnji gotovinski) unose se kao ulazni račun troškova. Zato je opcija trenutno dostupna samo u ulaznim računima troškova.

Kopiraj/nalepi (copy/paste)

U većini slučajeva, kada se fiskalni računi dostavljaju putem email-a, dobavljač dostavlja i link za proveru istog. Link jednostavno kopiramo (npr. Ctrl+C) i odaberemo nalepi preko ikonice koja je označena na sledećoj slici ili kombinacijom tastera CTRL+V u polje za unos URL adrese računa.

Nakon unosa izvrši će se učitavanje u donja dva polja. Levo polje je internet stranica SUF provere računa dok je desno polje sadržaj računa.

Na primer, NIS račune preko aplikacije Drive.GO dostavlja direktno na email. U email-u uradimo Copy link.

U AGW-u uradimo nalepi (paste). I sadržaj je direktno učitan.

Potvrdom na „zelenu AGW kvačicu“, otvara se novi dokument sa popunjenim sadržajem.

apomena: Ako je već ranije bilo unosa sa sličnim stavkama, AGW će automatski predložiti konto troškova i ostale parametre za PDV obračun.

Dobavljač (partner) se povezuje preko PIB broja. Ako PIB nije pronađen u listi partnera, AGW će postaviti pitanje za unos novog partnera.

Provera ID kupca

U praksi se dešava permutacija dokumenata, pa da se ne bi desilo da fiskalni račun jedne firme proknjižite u drugoj, ubacili smo opciju provere ID kupca. Opcija je odmah uključena i upoređuje PIB firme za koju radite unos dokumenata, a nalazi se u generalnim parametrima sa ID kupca sa fiskalnog računa (čuvena oznaka 10:xxx) .

Ukoliko ID kupca ne postoji ili je pogrešan AGW će zabraniti import.

Ukoliko ipak želite da se importuje i takav račun jednostavno isključite opciju provere.

Korisne opcije u ulaznim računima troškova

U dokument će biti prenete sve stavke iz fiskalnog računa. Dokument može sadržati veliki broj stavki koje imaju identične posledice u računovodstvu (isti parametri za PDV i isti konto troškova). Nepraktično je određivati za svaku stavku konto. Zato postoji opcija da sa tekućeg rada, konto i PDV parametre rasporedite na svaki sledeći red. Opcija je označena zelenom strelicom na gornjoj slici.

Crvenom strelicom označena je opcija sumiranja stavki istih parametara (PDV stopa, pravo odbitka PDV, konto itd). Kao što se vidi na gornjoj slici, dokument sadrži „prazne“ i nebitne stavke za knjiženje. Nakon sumiranja ukoliko želite možete uneti drugačiji opis.

Uvođenjem eFiskalizacije i eFaktura, praktično je nametnuto da računi moraju biti jedinstveni. Shodno tome, ubacili smo proveru duplog unosa računa. Prilikom knjiženja dokumenta AGW proverava da li za izabranog partnera postoji u listi već unet dokument sa tim brojem računa.

Napomena: Ostavili smo samo upozorenje jer u nekim slučajevima (npr. razdvajanje računa), postoji potreba da postoje dva zapisa da istim brojem.

Unos preko QRcode čitača

AGW je Windows aplikacija koja radi na PC računarima. Za skeniranje QRcode fiskalnog računa potreban vam je 2D barcode čitač (po standardu QRcode je 2D vrsta barcode).

Takvi čitači se obično povezuju preko bluetooth ili USB porta. Kada se izvrši skeniranje, skener šalje podatke identično kao da je neko uneo ceo link preko tastature u deliću sekunde.

Primena je jednostavna, aktivirate opciju u ulazim računima troškova i kursor je odmah pozicioniran na polje za unos URL adrese. Prislonite deo računa gde je QRcode prema čitaču i ako je uspešno očitano u donja dva polja će se pojaviti rezultati.

Napomena: Da bi se odmah učitao link nakon skeniranja (bez potrebe da se mišem klikne na opciju „Pretraga suf.purs.gov.rs“) , urađaj mora biti podešen tako da nakon svakog skeniranja pošalje i ENTER (ovo je u većini slučajeva već podešeno).

QRcode na fiskalnom računu sadrži dosta podataka, tako da su njegove „tačke“ dosta male. Njegovo optičko očitavanje je dosta otežano, naročito kod računa odštampanih na uskoj traci ili lošem papiru.

Preporučujemo nabavku profesionalnijeg optičkog čitača. Po našim testovima, čitači koji se na tržištu mogu nabaviti za 100 evra nisu praktični za primenu.

Napomena: Ovako rešenje nije direktna integracija sa SUF. AGW preuzima sadržaj sa stranice SUF portala za proveru fiskalnog računa. Poreska uprava može u bilo kom trenutku ukinuti ili zahtevati drugačiji pristup. U tom slučaju ova opcija će prestati da funkcioniše. Ovo je prelazno rešenje do integracije SUF i SEF portala.

Aplikacije za proveru ispravnosti fiskalnog računa

Čitanje URL linka moguće je uraditi preko telefona i to preko besplatne aplikacije za proveru ispravnosti fiskalnog računa. Aplikacije je naziva „TaxCode Invoice Verificator“, dostupna je za Android (play store) i IOS (App store).

Nakon skeniranja QRCoda, otvara se stranica za proveru u browser-u (ako nije drugačije podešeno) i jednostavnim aktiviranjem opcije „share“ (crvena strelica na gornjoj slici) link možete poslati na email, kopirati u note ili poslati na drugačiji način.

Napomena: „TaxCode“ je zvanična i potpuno besplana aplikacija za proveru ispravnosti fiskalnih računa. AGW nema mogućnost direktne integracije, jedini način razmene je putem kopiraj/nalepi (copy/paste). Takva procedura zahteva nekoliko koraka od strane operatera i na telefonu i na PC računaru. Ukoliko imate veći obim računa, preporučujemo unos preko USB QRcode čitača.

S poštovanjem

AGW korisnički servis

Februar 2023