POS

Za razliku od većine softvera na tržištu, program AGW POS direktno komunicira sa fiskalnom printerom putem serijskog komunikacionog porta (COM port), izbegavajući probleme koji se javljaju u slučajevima kada se za komunikaciju sa fiskalnim printerom koristi neki od posredničkih (midware) softvera.

Princip rada sistema AGW POS-a

AGW POS je aplikacija koja je prilagođena kako za rad u trgovini (marketi), tako i za rad u kafićima, snack barovima i dr. unosom podataka preko touch screen monitora.
Veliki broj intuitivno raspoređenih parametara omogućava jednostavno konfigurisanje programa kao i jednostavno unošenje osnovnih parametara fiskalnog printera.
Program AGW POS ima mogućnost korišćenja vise vrsti popusta u kombinaciji sa ekstra popustom happy hour.

Ostale funkcionalnosti

Vođenjem kompletne evidencije o prometu, operater ima mogućnost uvida u svaku promenu, naknadno izdavanje gotovinskih računa, kao i uvide u popuste date za odredeni period.

Štampanjem gotovinskog računa na laserskom ili InkJet štampaču formata A4, svaki kupac (pravno lice) dobiće račun profesionalnog izgleda, sa svim potrebnim elementima koji su bitni za knjiženje u knjigovodstvo. Izgovori izvinite, ali račun ćemo poslati tek za neki dan jer nam knjigovodstvo trenutno ne radi ” „moram da sačekam poslovođu” i si. za AGW POS ne važe.

Optimizovan unos podataka i direktna komunikacija dramatično smanjuje vreme za unos podataka i izradu računa što dovodi do produktivnijeg rada.

AGW POS je klijent-server aplikacija koja može raditi zasebno jer omogućava manuelan unos svih potrebnih podataka za rad, ili kao front office aplikacijasloženog knjigovodstveno-informacionog sistema AGW

 • prijem robe preko kalkulacije
 • stalno praćenje stanja robe na lageru
 • automatsku nivelaciju cena
6
 • fakturisanje knjiženje pazara (obradu čekova i platnih kartica) popis robe,
 • i sve to uz štampanje odgovarajućih dokumenata
 • komisiono poslovanje
b
 • sinhronizaciju sa AGW_POS(program za maloprodaje)
 • prenos pazara iz maloprodaje prenos artikala u maloprodaju
 • štampanje gotovinskih računa
 • prenos cenovnika artikala i usluga
 • štampanje odgovarajućih dokumenata i izveštaja

Preuzmite DEMO verziju programa

30 dana besplatnog testiranja aplikacije sa svim funkcijama