Poštovane knjigovodje…..

 • Potpisivanjem ugovora o korišćenju softvera u trajanju od  2 godine  za
 • Od 1- 5 računara  vaše mesečno zaduženje će iznositi 7.600,00 din +PDV
 • Od 6-10 računara vaše mesečno zaduženje će iznositi  15.200,00 din +PDV
 • Od 11 – 15 računara vaše mesečno zaduženje će iznositi 22.800,00 din +PDV
 • Od 16 računara zaduženje iznosi 30.500,00 din + PDV

Možete obezbediti:

 • Korišćenje celokupnog softvera na odabranom broju računara (bez skrivenih troškova)
 • Praćenje svih finansijskih promena sa obračunom zarada i potrebnim obrazcima, robno knjigovodstvo, proizvodnja, obračun zarada sa potrebnim obrazcima, evidencija osnovnih sredstvara sa obračunom amortizacije)
  Korisnički servis  (telefonski, remote konekcija, mailom)- Besplatna obuka u našim prostorijama
 • Dostupnost novih verzija softvera bez ograničenja.
 • Mogućnost povezivanje sa klijentima putem interneta