Cloud AGW

Namenjena je za vođenje poslovanja preduzeća koji imaju jedan ili više maloprodajnih objekata. Prati promene u maloprodajnim objektima i pokriva jedan poslovni proces od nabavke robe do njene prodaje, preko povezanosti sa POS – om.unos podataka. U ovoj aplikaciji omogućeno je stalno praćenje i kontrolisanje stanja robe na lageru.

Prednosti sistema AGW Cloud

  • dostupnost 7/24 sa bilo koje lokacije
  • internet na serveru je 1/1 Gbps
  • ne treba vam server
  • ne treba vam backup
  • u koliko radite sa udaljinih racunara ne treba vam staticka adresa
  • nemate potrebu za nabavljanje skupe opreme (micro tik i slično) radi zastite vasih podataka
  • angožovanja stručnjaka za adminstriranje vaseg rutera i mreze
  • dovoljna brzina interneta kod vas je 5 Mbps download i 1Mbps upload
  • Back up svih vasih podatak do 3 meseca u nazad
  • Vaša baza se nalazi na trenutno najboljem serveru i sa uvek poslednjom verzijom softvera 

Preuzmite DEMO verziju programa

30 dana besplatnog testiranja aplikacije sa svim funkcijama